top of page
shutterstock_1496283653-min.jpg

גלריה

איכות הסביבה | תרומה לקהילה | נוער למען הקהילה

אנו בעמותת כולנו למען כולנו עושים הכל למען כולם. ריכזנו כאן חלק קטן מהפעילויות שהתאפשר לנו לצלם כדי להעביר לכם (גם אם במעט) את החוויה והעשייה של העמותה

bottom of page