top of page
shutterstock_686760625-min.jpg

פרוייקט יצירה, מחזור וקהילה

התוכנית המהפכנית שאנו מציעים לרשויות מביאה את איכות הסביבה והקיימות 
למרכז תהליך הלימוד של הילד ובכך אנו בונים תפיסה חדשה לגבי הקיימות
ואיכות הסביבה אצלו ומטמיעים את החשיבות לסביבה.

תיאור הפעילות:

המטרה העיקרית כמובן הינה לגרום לדורות הבאים לקחת אחריות סביבתית ולקדם את תחום הקיימות בעולם.

מדריכי הקיימות שלנו במרכז מביאים את נושא איכות הסביבה לילדים על ידי גירוי יצירתי תוך כדי בניית יצירה והסברת חשיבותה.

התוכנית תתבצע על ידי מדריך קיימות אשר,

  • בשלב הראשון יתן הסבר על החומרים והכלים המלווים אותנו.

  • בשלב השני הילדים יחד עם המדריך יתחילו בעבודות היצירה ויכניסו בתהליך את כל המרכיבים הקשורים למיחזור.

  • בשלב האחרון כאשר היצירה מוכנה המדריך יסביר לילדים מה הם הכלים ואיך דבר יפה כל כך נוצר מעודפים אשר מזהמים את העולם ופוגעים בכדור הארץ.

 

הילדים יסכמו יחד עם הצוות את העבודה ואת התובנות שנרכשו בזמן הלימודים.

החזון שלנו הוא לראות את אותם הילדים ממשיכים לתרום לאיכות הסביבה והקיימות גם בעתיד.  
על מנת שנצליח לשמר את מה שאנו מתחילים בגנים ובבתי הספר אנו נשמר חלק מהיצירות ונקים כיתת מיחזור ואיכות סביבה בקמפוס עירוני.


כאשר כל אחד מהילדים אשר מגלה עניין בתחום יוכל להגיע ולעזור לנו לקדם את המודעות בחברה הישראלית.

המטרות העיקריות של הפעילות:

  • לשנות את היעוד לשימוש חוזר בחומרים. 

  • להעשיר ולפתוח את התושבים ליזמות בתחום המיחזור והקיימות מחומרים שכבר קיימים ולראות את חומרי הגלם כמקור ליצירתיות ולהשראה.

החומרים שאנחנו משתמשים בהם הינם שלטי חוצות משומשים, עודפי ייצור של חברת נור מדיה ומקלות ארטיקים של חברת נסטלה.

Artboard 1 copy 3.png
Artboard 1 copy.png
Artboard 1 copy 2.png
Artboard 1.png
יצירה, מחזור, קהילה, נגרות אקולוגית, סדנאות, נוער למען הקהילה, התנדבות, איכות הסביבה, תרומה לקהילה ועוד...
bottom of page