top of page

חלוקת סלי מזון

עמותת "כולנו למען כולנו" מחזקת את החברה הישראלית וכחלק מפעילות שוטפת כבר משנת 2005 מחלקת סלי מזון במהלך ימי החול, סופי שבוע והחגים. 

חלק בלתי נפרד ממהות העמותה הינו המסר החינוכי שעזרה לזולת היא ערך עליון. 

bottom of page