top of page

הדרכה והעשרה

מאז הקמתה של העמותה משנת 2005, עומדת לנגד עינינו קידומם של בני נוער בסיכון וגם כאלה שלא. 
תמיד דאגנו שחניכי העמותה ובוגריה, ישאפו למצוינות בכל צעד ושעל בחייהם.

מנהלי העמותה והרכזים האחראים בשטח הבינו כי על כתפיהם מוטלת האחריות להוביל ולקדם את בני הנוער ולסייע להם מניסיונם האישי לקראת השלמת הבגרויות, לקראת השירות הצבאי, לקראת ההשכלה הגבוהה ולקראת החיים. 

bottom of page