top of page
WhatsApp Image 2020-12-22 at 10.52.32.jp
לוגו טקסט לאתר.png

יזמות נשית

מעיזות | מרימות | משפיעות

כחלק מחיזוק הקהילה והחברה בישראל עמותת "כולנו למען כולנו" מקדמת את היזמות הנשית בתחומים כגון: קהילה הפועלת לקידום יוזמות חברתיות, מהווה במה לעשייה וקידום הזדמנויות בנושאי תעסוקה, חינוך,תרבות, קיימות ותרומה לקהילה.

החזון

הקהילה פועלת לקידום יוזמות חברתיות, 
מהווה במה לעשייה וקידום הזדמנויות 
בנושאי תעסוקה, חינוך, תרבות, אקולוגיה ותרומה לקהילה. 

המטרות

יצירת מרחב המחבר בין נשים מקרית גת והסביבה
קידום ההזדמנויות בתחום התעסוקה, חינוך ותרבות
קידום יוזמות חברתיות ופיתוח ההון האנושי הקיים באיזור

משולש.png
משולש.png
משולש.png
אמהות.png
רווחה.png
קיימות.png

קיימות - מודעות סביבתית קהילתית

הפקת אופנה בביגודית (חנות יד 2 של ויצו)

ביגודית.png
משולש.png
קיימות
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.04.48.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.04.48 (1
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.04.49 (2
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.09.30.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.11.59 (1
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.11.59.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.11.58 (2
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.11.58 (1

מסיבות החלפת בגדים

משולש.png
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.17.53.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.17.54 (1
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.17.52.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.17.53 (2
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.17.53 (1
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.17.54.jp

סדנאות יצירה בשימוש חוזר

משולש.png
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.28.51 (1
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.28.52 (1
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.28.47.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.28.52 (2
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.28.52.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.28.53.jp

הרצאות "מוצשלייב"

משולש.png
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.30.43 (2
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.30.44 (2
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.30.43 (1
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.30.43.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.30.45.jp
WhatsApp Image 2020-12-22 at 12.30.44 (1

רווחה - הרחבת הפעילות לאוכלוסיות נוספות בקהילה

רווחה

תיק לכל ילד

משולש.png

חלוקת מזון לקשישים

משולש.png

קבוצת כושר

משולש.png

ליווי ליזמיות

משולש.png

קידום עסקים מקומיים

משולש.png

אמהות - הרחבת האפשרויות וההזדמנויות לאמהות

אמהות

סירי לידה

משולש.png

מפגשאימא

משולש.png

הרצאות מוצשלייב

משולש.png

סדנאות הורים וילדים

משולש.png
bottom of page