top of page

איכות הסביבה

עמותת "כולנו למען כולנו" מאמינה בקידום מודעות רגשית-סביבתית על פי ערכי הקיימות והשימוש החוזר בשיגרת היום-יום. 

כחלק מהתפיסה הערכית אנו מנגישים את כלל האוכלוסיה להרגלי חיים העומדים בבסיס הסולידריות החברתית, היצירתיות, ההתפתחות והפעולה למען הסביבה והאדם. 

תיקי גב בשימוש חוזר

אדניות משימוש חוזר

שימוש חוזר במקלות ארטיק

סדנאות מקיימות